Training ‘Persoonlijk leiderschap in het raadswerk’

Home / Training ‘Persoonlijk leiderschap in het raadswerk’

Omschrijving

De intentie van dit programma is leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen vanuit het eigen talent en de intrinsieke motivatie. Het programma gaat verder dan alleen de theorie. Er is door te werken met concrete interventies in jouw werkomgeving veel aandacht voor jou als persoon en jouw leer- of ontwikkelvraag. Het programma is specifiek gericht op de nieuwe raadsleden in een weerbarstig politiek en bestuurlijk krachtenveld.

 

Om daarin staande te blijven en te vertrouwen op je eigenwaarde en creativiteit, leer je in dit programma te werken vanuit je talent, leer je omgaan met voorwaartse maar ook tegengestelde belangen, werk je vanuit jouw persoonlijke intentie, breng je jouw creativiteit in verbinding met je omgeving en ben je vanuit een steeds groter zelfinzicht beter in staat complexe vraagstukken in het politieke krachtenveld te beheersen en in concrete resultaten om te zetten.

 

Programma

De inhoud van het programma; puntsgewijs:

Module 1: starttraining (gezamenlijk)

 • theoretisch begrippenkader persoonlijk leiderschap
 • (her)ontdekken van je talent
 • blootleggen van jouw drijfveren en creativiteit
 • eerste stap in het onderkennen van jouw gedrag en het effect op anderen
 • vaststellen van jouw specifieke leervraag en ontwikkelwens

 

Module 2: vijf interventies in de dag dagelijkse werkelijkheid van het raadswerk

 • ontwikkel je inzicht en vergroot je invloed vanuit je rol als raadslid
 • krijg inzicht in jouw patronen en overtuigingen
 • leer omgaan met voor- en tegenwaartse krachten
 • word je bewust van jouw houding en effect op andere
 • leer werken vanuit jouw intentie en persoonlijke meerwaarde
 • durf meer initiatief te tonen vanuit je eigen ingevingen
 • vergroot je zelfbewustzijn in het politieke krachtenveld
 • ontwikkel vaardigheden door te doen, te ervaren, te reflecteren
 • boek resultaat door oprechte verbinding
 • breng balans tussen gas geven en rust houden

 

Module 3: slotbijeenkomst (gezamenlijk)

 • uitwisselen van ervaring
 • reflectie op de leervraag en ontwikkelingsproces
 • deel de kracht van je passie
 • rond af en vier je ontwikkelstap in persoonlijk leiderschap
 • maak eventueel een persoonlijk vervolgplan

 

Opbrengst

De eindtermen van de opleiding, wat kan ik:

 • Je beweegt je makkelijk tussen de dagdagelijkse realiteit van het raadswerk en je eigenheid als raadslid;
 • Je kent je talent en vertrouwt op de oprechte ingeving van het moment;
 • Je vergroot je zelfvertrouwen en handelt daarmee bewust op de verschillende dossiers en thema’s die jij onder je hoede krijgt;
 • Je herkent patronen in je eigen handelen en kunt loslaten wat in je werk als raadslid geen meerwaarde meer heeft;
 • Je toont initiatief en zet je creativiteit vol aan het werk
 • Je maakt verbinding in je netwerk voor het oprechte resultaat
 • Je realiseert (persoonlijke) doelen op een waardevolle wijze
 • Je vergroot je zelfbewustzijn in je persoonlijk leiderschap
 • Je beleeft voldoening en plezier in het raadswerk

 

Doelgroep

Het (nieuwe) raadslid dat handvaten zoekt dicht bij zichzelf.

 

Kosten

Een leer- en ontwikkeltraject kost € 2.875,00 per deelnemer:

 • Een starttraining van een dag
 • Vijf tussentijdse begeleiding van een dagdeel
 • Een slotbijeenkomst van een dag

Kosten zijn exclusief arrangement, eventuele zaalhuur en BTW.

 

Wil je meer informatie of heb je interesse in deze training? Mail ons dan op office@edemocracy.nl