Training “Meer samenleving, minder overheid, sterke participatie van burgers”

Home / Uncategorized / Training “Meer samenleving, minder overheid, sterke participatie van burgers”

Training “Meer samenleving, minder overheid, sterke participatie van burgers”

Omschrijving 

“Meer samenleving minder overheid” is een maatschappelijke trend. Hierbij is sterke participatie van burgers nodig. Participatie die op het ‘juiste’ moment plaatsvindt met daarbij heldere randvoorwaarden en dito communicatie. Veel gemeenten zoeken naar (nieuwe) toepassingen om de betrokkenheid te verbeteren (denk bijvoorbeeld aan een WMO-raad).

Participatie wordt vaak teveel vanuit de zender benaderd (in plaats vanuit de ontvanger). Dit is vreemd in een tijd van snelle communicatiemiddelen en mogelijkheden om de wereld naar eigen voorkeuren vorm te geven. Participatie op maat is mogelijk en zal ook de toekomst zijn. De burger kan immers via zijn smartphone de hele wereld op zijn/haar voorkeuren afstemmen, waarom lukt dit niet bij democratie? Leent het zich hier niet voor of is er wat anders aan de hand?

 

Blockchain, Participatie-app en lokale democratie

Er is een nieuwe digitale technologie in ontwikkeling die de werking van onze representatieve democratie drastisch kan veranderen, namelijk blockchain. Deze nieuwe technologie bestaat nog maar net en heeft de tijd nodig om te bewijzen wat er mogelijk is. Maar in potentie kan blockchain ongekende veranderingen teweegbrengen. We staan stil bij dit soort technologieën en voorbeelden vanuit de praktijk en verkennen welke instrumenten voor welke situatie geschikt is. Daarnaast kijken we wat het effect is van dit soort ontwikkelingen op de functie van de raad.

 

Participatie-app: testen?

Vooraf aan deze cursus krijgt u de uitnodiging de Participatie-app te downloaden. Met deze app kunt u inwoners en groepen in de samenleving snel en efficiënt naar hun visie op een specifiek thema vragen. Doordat er gericht vragen kunnen worden gesteld, neemt de representativiteit toe en daarmee het draagvlak voor besluiten. Daarnaast hebben de gebruikers de vrijheid om aan te geven dat zij een vraag niet relevant vinden. Hiermee krijgen we inzichten die bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van sterke participatie.

 

Het programma

De inhoud van het programma; puntsgewijs:

 • Verkenning van de staat van de lokale, eigen democratie.
 • Voorbeelden uit het land (wat werkt wel en niet) en overzicht van instrumenten en methodieken.
 • Instrumenten voor democratische vernieuwing: wat is er zoal beschikbaar? Hierbij maken we gebruik van de Participatie-app.

 

De opbrengst

 • Kennis van actuele trends en ontwikkelingen rondom participatie en technologie
 • Handvatten om als raadslid mee aan de slag te gaan

 

Doelgroep van deze training

 • Raadsleden
 • Beleidsondersteuners lokale democratie
 • Ondersteuners van de raad (griffie)
 • Wethouders

 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen:

 • € 2000,- (in company) exclusief BTW
 • € 250,- (per deelnemer/open inschrijving) exclusief BTW

 

Wil je meer informatie of heb je interesse deze training? Mail ons dan op office@edemocracy.nl

Recent Posts