Training ‘De gemeenteraad van Zonstad: ervaar de complexiteit van het raadwerk’

Home / Training ‘De gemeenteraad van Zonstad: ervaar de complexiteit van het raadwerk’

Omschrijving

Een gemeentelijke omgeving is voor een raadslid complex met veel belanghebbenden, zoals de partij(genoten), het college van B&W, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en de verschillende spelers binnen het ambtelijk apparaat, maar ook externe partijen op de verschillende beleidsterreinen. Hoe vul je als raadslid jouw taak om ‘kader te stellen en te controleren’ concreet in in de praktijk? Met wie is het verstandig om in welke volgorde te overleggen? Hoe kom je aan zinvolle informatie en hoe ga je daarmee om? Tijdens de simulatie zijn er in de fictieve gemeente Zonstad een aantal spannende dingen aan de hand. Oefen in de veiligheid van de simulatie hoe je in je rol als raadslid effectief kunt zijn of stap juist in een andere rol om meer begrip te krijgen van het reilen en zeilen binnen de gemeente en onderlinge afhankelijkheden. Niet alleen praten over je rol als raadslid, maar gewoon doen, ervaren en leren!

 

Programma

De inhoud van het programma; puntsgewijs:

 • Korte inleiding op de simulatie (rollen, taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol, inleiding op het verhaal en spelregels)
 • Simulatie
 • Nabespreking

 

Opbrengst

 • Veilig praktijksituaties geoefend
 • Meer begrip gekregen voor de werking van een gemeente
 • Meer gevoel voor de verschillende belangen van verschillende belanghebbenden waar je als raadslid met te maken hebt
 • Beter begrip van afhankelijkheden binnen de gemeente
 • Effectiever kunnen zijn als raadslid

 

Doelgroep

 • Raadsleden
 • Burgemeester en Wethouders
 • Leidinggevenden binnen de ambtelijke organisatie

 

Kosten

Deze training kost € 2500,- (maatwerk mogelijk tegen meerkosten) exclusief BTW en mogelijke locatiekosten.

 

Wil je meer informatie of heb je interesse deze training? Mail ons dan op office@edemocracy.nl