STOP MET MTO’S

Home / Uncategorized / STOP MET MTO’S

STOP MET MTO’S

Stop met MTO’s, doe een MPO

Van klagen naar dragen

“Met het MPO is het ons gelukt een bestaande situatie te doorbreken. Het is géén planning en control-instrument meer maar een HR-interventie”, aldus Steven Burgmeijer (concerndirecteur HRM bij het Openbaar Ministerie). “Het MPO geeft betekenis aan wat we doen als organisatie”, zo vervolgt hij in een tweede gesprek over het MPO-project. Het statement van Burgmeijer sluit aan op de visie van Aalt Dijkhuizen. Dijkhuizen, de voormalig bestuursvoorzitter van de Wageningen UR, stelde in 2015 op zoek te zijn naar een instrument waarmee eigenaarschap te bevorderen valt en het mogelijk maakt iedereen te kunnen laten meedoen aan het bouwen van de universiteit. Het was voor Dijkhuizen wel belangrijk dat de applicatie betrouwbaar was en simpel in gebruik. Het was de basis voor onze Participatieapp.

Wij sturen u dit artikel graag toe. Een simpele e-mail met in de titel: MPO-artikel is voldoende.  Stuur een bericht naar office@edemocracy.nl en wij sturen je het artikel z.s.m. per mail.

Achtergrond

In dit whitepaper schetsen we de weg van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) naar een medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) waarbij de Participatie-app de opvolging verzorgt. Twee interventies die het eigenaarschap van medewerkers voor de organisatie moeten vergroten. Het zijn twee concrete instrumenten die antwoord moeten geven op de trends binnen organisaties (en de samenleving). Ontwikkelingen die zich vooral richten op eigenaarschap, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, transparantie en veranderende verhoudingen tussen werknemer en –gever (en tussen burger en overheid). Beleidsmaatregelen en HR-instrumenten, die voortkomen uit deze trends, slagen alleen als werknemers (en burgers) in staat zijn deze veranderingen zich ook écht eigen te maken. Wij schetsen onze visie op medewerkersparticipatie, hoe deze ontstaan is en op welke manier we er nu mee aan de slag zijn.

 

Recent Posts