Raad van Advies

Hans Biesheuvel
Voorzitter Ondernemend Nederland
Hans Biesheuvel is voorzitter van Ondernemend Nederland en directeur van verschillende bedrijven. Hans draagt medezeggenschap een warm hart toe en gelooft in directe en indirecte participatie.

Anna Grebenchtchikova
Vertegenwoordiger van de jongeren binnen de CNV
Anna Grebenchtchikova meent dat goede medezeggenschap noodzakelijk is voor een gezonde organisatie. Zodoende richtte zij  in 2009 de Universiteitsraadpartij Lijst Helder op aan de Universiteit Utrecht. Na haar jaar als raadslid werd ze coördinator van het Landelijk Overleg Fracties, dat landelijk universitaire medezeggenschap coördineert. Op dit moment vertegenwoordigt ze jongeren binnen de FNV en leidt zij de pensioenwerkgroep van CNV Jongeren. Haar ervaring in medezeggenschap leerde haar dat goede inspraak op verscheidene manieren mank kan lopen: de bestaande regels belemmeren soms meer dan ze mogelijkheden bieden, bestuurders kunnen niet ontvankelijk zijn, raadsleden niet vaardig genoeg zijn of het contact met de achterban kan veel te klein zijn. Wil inspraak goed werken, dan moeten al deze punten in orde zijn. Alleen dan maakt medezeggenschap een organisatie werkelijk sterker. Aan dit doel, sterke organisaties door sterke inspraak, werkt de jonge studente met veel inzet. Het adviseren van WieKiesJijOR doet zij dan ook met veel plezier en passie.

Aik van Eemeren
Vanuit mijn rollen als secretaris-directeur en beleidsadviseur bij de Vereniging voor OverheidsManagement en de Vereniging van Gemeentesecretarissen ben ik mede initiatiefnemer van de ‘ambitie: excellent lokaal overheidsmanagement’. Een programma waarin we met verschillende partners maatwerk leveren op kennis, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing aan overheidsmanagers om complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd anders te benaderen.

De uitdagingen voor de overheid zijn spannend. Eén daarvan is werken aan organisaties die werken vanuit waarden die gaan over energie, kennis en wat je voor elkaar kan krijgen. Dit beeld staat soms haaks op de werkelijkheid. Democratische organisaties, participatieve organisaties, geef het een naam: mensen in staat te stellen om beter aan hun ambitie en die van hun organisatie te werken is cruciaal om een overheid te zijn die de juiste organisatie heeft om de juiste dingen te doen.

Mathi Bouts
Voorzitter van de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO)
Het halen en brengen van informatie is niet meer denkbaar zonder online tools. Ook niet binnen de medezeggenschap. Digitalisatie via het internet verhoogt niet alleen het bereik van de medezeggenschap, maar sluit ook aan op de belevingswereld van de medewerkers in de achterban, die hier ook gebruik van maken. Digitalisatie, sociale media als hulp- en communicatiemiddel zie ik niet alleen in mijn werk als purser bij KLM een steeds grotere rol spelen. Ook als voorzitter van de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), een netwerk van (centrale) ondernemingsraden van grote multinationals, is dit niet meer weg te denken. Als medezeggenschap op de juiste manier op deze ontwikkelingen aansluit, kan het de discussie over het bestaansrecht en legitimiteit vroegtijdig stollen.