Medewerkersonderzoek

Het MPO kan verschillende doelen hebben: informeren van beleid en medewerkers laten reflecteren, input ophalen voor beleid of controleren of de uitvoering goed gaat.

customers-new.png

Medewerkersparticipatieonderzoek

“Met het medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) is het gelukt het medewerkersonderzoek van de planning & controlcyclus naar HR te trekken. Hiermee is het een organisatie-interventie in plaats van een onderzoek”, aldus Steven Burgmeijer (voormalig HR-concerndirecteur van het Openbaar Ministerie). Het MPO is een middel waarbij medezeggenschap en zeggenschap in nauwe samenwerking met de medewerker vormgeven aan de (toekomst) van de organisatie. 

Het MPO is ontwikkeld met Ecorys. Een intensieve samenwerking tussen Saraï Sapulete en Bob Vermaak heeft geleid tot een instrument waarmee organisaties met draagvlak werken aan verbeteringen of kunnen vaststellen waar medewerkers trots op zijn. Het MPO kan verschillende doelen hebben: informeren van beleid en medewerkers laten reflecteren, input ophalen voor beleid of controleren of de uitvoering goed gaat. Het MPO is geen MTO. Wij meten geen tevredenheid maar betrokkenheid. 

icon-mening.svg

Formele en informele inspraak: belangrijk organisatieprincipe

De basis van het onderzoek zijn de mogelijkheden tot formele en informele inspraak. Uiteindelijk heeft de mate waarin dit georganiseerd is effect op het gevoel van rechtvaardigheid en betrokkenheid bij de organisatie. Uitkomsten van een MPO worden geplaatst in ons MPO-model waarna wij heldere adviezen en interventies kunnen aanreiken waarmee de organisatie versterkt kan worden. 

icon-or50.svg

Ondernemingsraad voor 50% verantwoordelijk

Ondernemingsraden (OR-en) hebben een verantwoordelijkheid voor het wel en wee van medewerkers. In onze visie zijn OR-en dragers van cultuuraspecten. Met een MPO en de betrokkenheid van de OR willen we zorgen dat medewerkers vertrouwen hebben dat het onderzoek betrouwbaar en anoniem is. Daarnaast kan de OR zowel aan de voorkant als aan de achterkant invloed uitoefenen. 

icon-doelen.svg

Verschillende doelen

Ons onderzoek kan verschillende doelen hebben: 1) beleid communiceren en medewerkers goed informeren (beleid en uitvoering goed in lijn brengen), 2) input ophalen, 3) controleren of beleid goed wordt uitgevoerd en 4) voorkeuren van medewerkers meten door hen te laten nadenken over prioritering. Hierdoor is ons MPO altijd een maatwerkonderzoek en ben je niet gebonden aan een standaardlijst of een softwareprogramma dat bepaalt wat wel en niet mogelijk is. 

Case 1: Openbaar Ministerie

Van 2016 tot en met 2019 heeft e-Democracy gewerkt aan het MPO-project bij het Openbaar Ministerie (OM). In opdracht van het College en de MROM (landelijke OR) hebben wij een onderzoek binnen de verschillende parketten gefaciliteerd. Het MPO-project bestond uit landelijke thema’s (benchmark) en lokale onderwerpen (per onderdeel verschillend). Alle lokale OR-en hebben samen met de leiding, in meer of mindere mate, samengewerkt. 

Logo-OM---website.jpg

Case 2: Gemeente Hengelo

Bij de gemeente Hengelo hebben wij aangetoond dat een OR in staat is medezeggenschap te verbeteren en dit ook kwantitatief (meetbaar) aan te tonen. Door middel van een 0-meting (MPO) is er inzicht verkregen in de voorkeuren van medewerkers ten aanzien van medezeggenschap, de OR en het managementteam. Dit inzicht is omgezet naar een veranderplan met 7 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk had zijn eigen speerpunt en beoogde eindresultaat. 

In samenwerking met de OR van de gemeente Hengelo hebben wij een verslag gemaakt van ons project. 

Logo-hengelo---website.png

In samenwerking met

Ecorys wil positieve impact hebben op de samenleving door wereldwijd vraagstukken op te lossen. Dr. Saraï Sapulete is de consultant die betrokken is bij het MPO. 

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in één van onze producten? Neem dan contact op via office@edemocracy.nl of bel naar 030 26 93 238.