Partners

Rijksuniversiteit Groningen

E-democracy B.V biedt studenten van het Kenniscentrum Filosofie, Faculteit Wijsbegeerte RUG de mogelijkheid stage te lopen. Nephtis Brandsma, student Filosofie aan de RUG, is onze eerste stagiaire geweest en heeft onderzoek gedaan naar deliberatieve democratie.

Universiteit Tilburg

E-democracy B.V werkt samen met Saraï Sapulete en de Universiteit Tilburg. Saraï Sapulete is onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en houdt zich bezig met de effectiviteit van ondernemingsraden. Ze is gepromoveerd op dit onderwerp.

De Voort Advocaten

De Voort Advocaten I Mediators behoort tot de grootste dienstverleners op het gebied van medezeggenschapsrecht in Nederland. Door continu in de wereld van de medezeggenschap te opereren, beschikken onze advocaten over veel kennis en ervaring. Dit stelt ons in staat om medezeggenschapsorganen en bestuurders duidelijke en praktische adviezen te geven en om stijlvol zaken te doen.

Samen uitblinken.

Dijkstra Voermans

Adviseren, procederen en kennisdelen vormen de kern van ons werk.

Medezeggenschapspecialist Maarten van Kempen is auteur van de blog Dekunstvanmedezeggenschap.nl. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van medezeggenschap zowel aan de zijde van onderneming als de ondernemingsraad.

Persoonlijke betrokkenheid, openheid van zaken en bereikbaarheid staan centraal!

OR Informatie

OR informatie helpt je als or-lid bij de uitoefening van je taken en professionalisering van je taakvervulling.

OR informatie bestaat uit de website en vakbladen waaronder OR informatie en OR & communicatie, e-mail-nieuwsbrieven, boeken, online producten, opleidingen en congressen.

Via deze middelen krijg je de benodigde kennis en vaardigheden om optimaal te kunnen functioneren binnen de or!

Digital Action

Digital Action is in 2010 opgericht door Marloes Pomp. Inmiddels werkt een netwerk van professionals vanuit Digital Action aan vernieuwende projecten binnen de non-profit sector.

Digital Action wordt vaak gevraagd om vernieuwing in gang te zetten en medewerkers in beweging te krijgen. De wereld van blauwdrukken, e-mail en functieomschrijvingen ligt definitief achter ons.

WVM

De Werkplaats Voor Medezeggenschap (WVM) is een zelfstandig opererend bureau. Wij begeleiden al ruim 40 jaar ondernemingsraden uit diverse sectoren door middel van trainingen op maat, inhoudelijke begeleiding bij adviestrajecten en (team) coaching voor ondernemingsraadsleden. Onze OR trainers en adviseurs bieden u ondersteuning m.b.t. medezeggenschap, ondernemingsraad advies en training.

Digital Action

e-Democracy en MZ Services gaan samenwerken. Beide organisaties zetten zich in voor professionele medezeggenschap. De bijdrage van Susanty Nap aan het boek: “Medezeggenschap: ’n medicijn?’ (Vakmedianet, 2016) was de directe aanleiding voor een gesprek. Uit dit gesprek met haar en Walter Gouw zijn ideeën gekomen die nu omgezet worden in acties. Eén daarvan is dat er een expertmeeting ‘experimenteel vernieuwen voor de zorg- en welzijnssector komt waarin Susanty ingaat op haar hoofdstuk én een consultant van e-Democracy een bijdrage levert over strategische medezeggenschap. Een ander resultaat is dat MZ-services zijn klanten het Wiekiesjijor-systeem aan gaat bieden. Wij zijn erg blij met deze samenwerking.