Met de Participatie-app wordt meedoen eenvoudig, snel en doeltreffend!

Home / Uncategorized / Met de Participatie-app wordt meedoen eenvoudig, snel en doeltreffend!

Met de Participatie-app wordt meedoen eenvoudig, snel en doeltreffend!

e-Democracy heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Participatie-app. De app is het resultaat van gesprekken met bestuurders, leden van vakbonden, medewerkers, HR-professionals en or-leden. Allen kampen met dezelfde uitdagingen:

  • betrekken van hun achterban of medewerkers bij organisatieontwikkelingen
  • ontwikkeling van de tijdsgeest waarin medewerkers wel willen meedoen maar dat dit snel en doeltreffend moet gebeuren. Ongerichte bevragingen of ellenlange sessies: ze haken af.

De oplossing? Een applicatie waarmee de gehele organisatie te bevragen valt op functietype, locatie, afdeling of thema waarbij het géén ellenlange reactiestroom moet worden. Hiervoor is de mogelijkheid ontwikkeld elkaars bijdrage te ‘liken’. Op deze manier filteren we de belangrijkste reacties en kunnen de vragenstellers eenvoudig zien wat het beste argument is en dus het meeste draagvlak heeft. Via de app kunnen de gebruikers op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de vraag door middel van updates, herinneringen of besluiten. Aangezien de gebruiker in groepen zit die voor hem relevant zijn, zal zijn aandacht getrokken worden. Een andere belangrijke feature is dat de gebruiker kan aangeven of hij een vraag wel relevant vindt. Zo kunnen we met elkaar bepalen wat de gebruiker nu wel voorgelegd wil krijgen en wat niet. Dit biedt inzichten in de ontwikkeling van zelfsturing, eigen regie en eigenaarschap.

Wij geloven in de app omdat het past bij deze tijdsgeest maar ook omdat het bijdraagt aan het bewustzijn van medewerkers of achterban. Iedereen kan, in principe, meedoen. Iedereen kan op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen in de organisatie, de inhoud van een cao of kan input leveren bij het ontwikkelen van beleid. Het draagt bij aan de dialoog tussen de gebruikers en laat hen zich verhouden tot de organisatie en de eigen bijdrage daaraan.

De Participatie-app is in verschillende settings in te zetten. Op dit moment maken de Prinsenstichting, HHS Rijnland en GGZ Friesland gebruik van de app. Belangstelling is er van raden van bestuur, cliëntenraden, vakbonden en organisatieontwikkelaars. De applicatie is ontwikkeld door ELI5 en bespaart kosten.

Meer weten? Vul onderstaand contactformulier in om de presentatie over de Participatie-app te downloaden of ga naar de officiële website.
Recent Posts
zelfbeschikking