“Met Andy wordt de organisatie weer schoon!”

Home / Uncategorized / “Met Andy wordt de organisatie weer schoon!”

“Met Andy wordt de organisatie weer schoon!”

Campagne voeren or verkiezingen, zet jezelf in de spotlights…

Verkiezingen voor de ondernemingsraad beginnen met klinkende en pakkende soundbites

Verkiezingen zijn momenten om op te vallen. Geen enkele politicus zal een verkiezing winnen als hij géén werk maakt van een campagne. Meeliften op de nummer één kan natuurlijk altijd. Meer dan een backbencher zal je niet worden. Daarvoor ga je  de politiek natuurlijk niet in. Iedere politicus wil iets bereiken.

Wat is de rode draad in jouw campagne?

Ook ondernemingsraden moeten verkiezingen houden. In de Wet op de ondernemingsraden is dit vastgelegd. Een schriftelijke en geheime stemming bepaalt de uitslag. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat er iets te kiezen valt. Niet alleen het hebben van voldoende kandidaten is dan van belang maar ook verschillen tussen kandidaten. Iedereen heeft zijn eigen ideeën of in ieder geval invalshoek voor een probleem of situatie. ‘Samenwerking’ en ‘verbinding’ in de organisatie kan zo’n onderwerp zijn. Het ene OR-lid focust zich op de “vermeende kloof” tussen directie en werkvloer. Het andere OR-lid richt zich op de samenwerking tussen medewerkers. “We zijn toch géén ZPP-ers in loondienst waarbij de cao de enige verbindende factor nog is?”, aldus een OR-lid op een van onze gratis workshopdagen over campagnevoeren. Zichtbaar maken waar jij voor staat, is belangrijk. Het stelt de kiezer in staat “zijn ideale ondernemingsraad” samen te stellen. Help de kiezer en zet jezelf een beetje in de spotlights.

Tips campagne voeren or verkiezingen

Er zijn talloze instrumenten die jou kunnen helpen bij jouw campagne. Naast de traditionele nieuwsbrief en posters (die Wiekiesjij ondernemingsraden graag ter beschikking stellen) zijn er moderne middelen die gemakkelijk toegankelijk zijn. Ik noem er twee:

1)     MailChimp: een software-programma waarmee jij je eigen nieuwsbrief kan maken. Het is een gemakkelijk template waarbinnen je een paar keuzes moet maken. E-mailadressen uploaden en klaar is Kees. Jij kan laten zien wat jij belangrijk vindt. MailChimp is een goed middel voor een nieuwsbrief of kleine enquête maar niet om verkiezingen of een geheime peiling te houden. Dan schiet de beveiliging tekort;

2)     I-movie of Moviemaker: leuke flitsende filmpjes zijn in 3 uurtjes gemaakt. In de meeste computers zit een standaardprogramma om video’s te maken. Er zitten voorbeelden in die je gemakkelijk van jouw foto’s of slogans kunt voorzien. De OR van het KNMI heeft dit bijvoorbeeld gedaan (zie Youtube!). Kan je het zelf niet dan is er vast een zoon, nicht of buurjongen die het in een handomdraai van je kan doen!

(Beide instrumenten zijn natuurlijk ook te gebruiken om de ondernemingsraadsverkiezingen onder de aandacht te brengen).

OR-verkiezingen: maak er werk van

In mijn vorige blog heb ik geschreven waarom verkiezingen voor mij een interessant fenomeen zijn. Het draagt bij aan de legitimiteit van een kabinet of president. Dit geldt ook voor een ondernemingsraad. De OR die in staat is zichtbaar te zijn en uiteindelijk samengesteld wordt met een overweldigend mandaat zal voor de bestuurder een geduchte gesprekspartner zijn. Hierbij helpt het als jij jouw campagne modern en aansprekend maakt.

 


Lees verder over vernieuwing

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’excerpt’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’]

 

Recent Posts
De 4i'sSaraï Sapulete