Whitepapers

Deliberatieve democratie en haar mogelijke toepassing binnen organisaties

Onderzoek naar houding en gedrag van middenmanagement ten aanzien van medezeggenschap