Medezeggenschap: 4-i’s

Home / Uncategorized / Medezeggenschap: 4-i’s

Medezeggenschap: 4-i’s

Medezeggenschap is het betrekken van werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Dat is ook de basis van de WOR. Via de medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Mevrouw Asscher oud hoogleraar Sociaal Recht Radboud Universiteit en commissaris bij diverse bedrijven noemde dat op het MNO congres in 2013 een menselijk basisrecht. De ondernemer krijgt er ook iets voor terug: via de medezeggenschap krijgt de ondernemer informatie vanaf de werkvloer en heeft met zijn personeelsvertegenwoordiging een middel in handen om de gedragenheid voor zijn besluiten te creëren. Daar kan een bedrijfsleiding haar voordeel mee doen. Dit lijkt een klassiek win-win.

Om invloed uit te kunnen oefenen moeten ondernemingsraden het hebben van 3-i’s: informatie en inzicht om uiteindelijk invloed te kunnen uitoefenen.

De 4i'sIk zeg altijd: Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht’.

Dat geldt als waarschuwing voor de ondernemingsraad zowel als voor de ondernemer! Het recht op informatie wordt via artikel 31 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)aan de ondernemingsraad toegekend. Dit artikel beschrijft dat de ondernemingsraad recht heeft op alle informatie die hij voor het verrichten van zijn taak nodig heeft. Daarnaast heeft de ondernemingsraad via artikel 24 recht op informatie over toekomstig beleid, zowel financieel-economisch als sociaal. Met die informatie verkrijgt een OR inzicht en kan een inhoudelijke discussie voeren en als een volwaardig gesprekspartner met kennis van zaken en invloed uitoefenen.

Informatie en inzicht helpen de ondernemingsraad dus bij het verkrijgen van invloed. Er is echter nog een 4e-i belangrijk voor een ondernemingsraad: interactie. Medezeggenschap is mensenwerk. De ondernemingsraad is ook gecreëerd voor het voeren van een dialoog. Een ondernemingsraad die zijn netwerk aan contacten in alle lagen van het bedrijf goed gebruikt verkrijgt echter niet alleen meer informatie en inzicht, maar creëert ook meer invloed. De interacties moeten op alle niveaus binnen het bedrijf plaatsvinden niet alleen met de werkvloer, maar even belangrijk zo niet belangrijker met de sleutelfiguren en besluitvormers in de onderneming. Een goede formele en informele informatie-uitwisseling met de contacten versterken de impact van de OR.

Voor een medezeggenschap die er toe wil doen is het dus van belang om aangesloten te zijn en er op uit te gaan: stay and be connected!

 


Lees verder over vernieuwing

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’excerpt’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’]
Recent Posts
Marcel Reijnen