Je mag het écht gebruiken! Ons campagnemateriaal!

Home / Uncategorized / Je mag het écht gebruiken! Ons campagnemateriaal!

Je mag het écht gebruiken! Ons campagnemateriaal!

Eind 2016 zijn wij begonnen met het ontwerpen van een leuke, aantrekkelijke verkiezingscampagne voor ondernemingsraadsverkiezingen. Dit naar aanleiding van verzoeken die wij kregen. De campagne is inmiddels gebruikt voor de BAR-organisatie, Leger des Heils, Landstede en nu het CBS.

De campagne gaat altijd gepaard met bijeenkomsten, online diensten of de Participatie-app. We merken wel dat het uitdelen van materiaal bijdraagt aan het goede gesprek. De campagne bestaat uit:

1. Kaarten en posters
2. Medewerkersboekje waarin de aantrekkelijkheid van het or-lidmaatschap wordt uitgelegd, actuele ontwikkelingen binnen de organisatie aan de orde komen en huidige or-leden uitleggen waarom de or zo leuk is. Dit boekje is op maat te maken
3. Managementtoolkit waarmee managers mede-eigenaar worden van het juiste klimaat waarin het lidmaatschap ook gestimuleerd wordt. De toolkit bestaat uit een flyer, kaartensets en een boekje.
4. Slideshow voor op schermen.

Alles hangt met elkaar samen en is professioneel opgemaakt (i.s.m. Branding . Het materiaal wordt ook door bestuurders goed ontvangen (o.a. Aart Meijer van Hitachi).

Op maat te maken
De campagne is op maat te maken:
– Hij is bruikbaar voor het werven van kandidaten. De campagne wordt dan vooral gebruikt om medewerkers te verleiden en hen de uitdaging van het or-werk uit te leggen.
– Hij is bruikbaar voor het zorgen van een hoge opkomst bij de verkiezing. We hebben zelfs een mooie slide-show ter beschikking voor op schermen.

Voor collega trainers en medezeggenschapsbureau’s
e-Democracy heeft in 2016 de investering gedaan. Hier is deze campagne uit voortgekomen. Mochten er trainers of bureau’s zijn die de campagne willen gebruiken met hun eigen logo erop dan kan dat altijd. Mail ons dan: office@edemocracy.nl

Recent Posts