Eigenschappen van een professioneel OR-lid

Ik kreeg de vraag waaraan een professioneel OR zou moeten voldoen. Ik denk dat professioneel iets te ver gaat want tenslotte is het een activiteit die je naast je werk doet en vaak ook niet voor een langere periode. Dat geeft weinig tijd om tot een echte professional uit te groeien. Wel kan ik aangeven welke eigenschappen helpen bij het OR-werk.

 

motivatie

Je zit (hopelijk) in de OR omdat je zaken wilt verbeteren en daaraan een bijdrage kan leveren. Hoe beter jouw motivatie, hoe groter de kans dat je bij alle hobbels die je tegenkomt de wil hebt om door te blijven gaan.

 

dikke huid en doorzettingsvermogen

Vanuit jouw motivatie zie je ongetwijfeld een aantal doelen die je snel wilt realiseren. In de praktijk gaat beïnvloeding en besluitvorming traag. Doorzettingsvermogen is essentieel om – helaas later dan je wilde – toch wat te bereiken.

Dat zaken langzaam gaan is voor jouw achterban die minder dicht op de problemen zitten mogelijk wat minder voor de hand liggend. En hoe dichter bij de zijlijn, hoe makkelijker de kritiek. Laat de kritiek langs je heen glijden, maar communiceer wel doorlopend naar de medewerkers hoe het loopt.

 

kennis en kennisnetwerk

Een bestuurder heeft een grote staf ter beschikking en een OR vrijwel niets. Om mee te kunnen praten is kennis van HRM, financiën of recht (naast kennis van jouw onderneming) een pre. Aangezien je niet alles kan weten, moet je een netwerk om je heen opbouwen van mensen die de kennis die jij ontbeert wel kunnen leveren.

 

bestuurlijk gevoel

Het gaat om medezeggenschap en je speelt een rol naast de bestuurder. Voor een goed begrip moet je je kunnen verplaatsen in de positie van de bestuurder. Geven en nemen is een van de zaken die je zult moeten aanvoelen.

 

ordelijkheid

Als OR-lid krijg je doorgaans veel meer stukken dan in jouw huidige werk. Dat vereist enig organisatorisch vermogen. Uiteraard zal het secretariaat van de OR jou hierbij ondersteunen, maar zorg er zelf voor dat je de voor jouw belangrijke stukken kan vinden. Het helpt ook om jouw kernpunten van adviezen en overleggen ergens vast te leggen, bijvoorbeeld in dagboekvorm.

Ordelijkheid betreft ook het plannen van werkzaamheden. Wil je werken aan het realiseren van een paar focuspunten ruim dan tijd in jouw agenda in voordat de waan van de dag je overspoelt.

 

relativeringsvermogen

Je probeert invloed te hebben en als jij en de gehele OR goed presteren, lukt dat ook. Echter ook zonder jouw inbreng gaat de onderneming ook gewoon door. Je bent echt niet de redder des Vaderlands zonder wie de hele zaak omvalt.

 

plezier

De laatste tip is vooral om het plezier in jouw OR-werk te houden. Wees blij op de zaken die je bereikt en communiceer hier goed over. Ga ook na hoe successen tot stand komen om er voor volgende gevallen van te leren.

Recent Posts
verjaardagstaart OR