Meer participatie van medewerkers? Ondernemingsraad gebruik de Participatie-app!

Home / Uncategorized / Meer participatie van medewerkers? Ondernemingsraad gebruik de Participatie-app!

Meer participatie van medewerkers? Ondernemingsraad gebruik de Participatie-app!

Op alle manieren wordt gezocht naar het beter betrekken van medewerkers, leden of burgers. “Het verkleinen van de kloof”, heet dat dan. De Participatie – app is daar een poging toe. In onderstaand artikel leest u meer over het gebruik in de medezeggenschapswereld.

OR en communicatie (juni 2017)

In het juni (2017) nummer van OR & Communic

Werken met de organisatiestructuur

atie is aandacht besteed aan onze Participatie – app. In het artikel worden medewerkers van twee bedrijven (Hoogheemraadschap Rijnland en De Prinsenstichting), die nu met de app werken, geïnterviewd. In beide gevallen een OR-lid en een medewerker die het gebruik van de app toelichten. Het is leuk te lezen hoe anders de doelstellingen van het gebruik zijn. Daarnaast is er, in het kort, beschreven wat de werking van de Participatie – app is. Het is een handig middel om verschillende groepen (structuur, functies, locaties, thema’s) in de organisatie te bereiken. In 2 minuten kan iedereen meedoen. De app is te gebruiken door de or maar zeker ook door HR, medewerkers zelf en directeuren. De app kan bijdragen aan communicatie maar ook faciliteren in organisatieontwikkelingen.

Zichtbare medezeggenschap: de or

Het gebruik van de app draagt bij aan zichtbare medezeggenschap en aan het verruimen van de scope van het or-werk. Er zijn ondernemingsraden die met de app een eigen medezeggenschapsdoorontwikkeling doorvoeren. Het zorgt voor boeiende gesprekken en discussies: welke vraag willen we stellen? Hoe zorgen we voor een goede indeling? Dit draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die ook in het dagelijks werk interessant zijn.

App als instrument voor continue MTO-meting

De app kan ook een vervolg zijn op een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Zo kan er continu gewerkt worden aan organisatiethema’s die aangepakt moeten worden. Medewerkers kunnen immers ieder gewenst moment bevraagd worden of meedoen. Zo krijgen ook zij verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met verbeterpunten uit het MTO. Sommige bestuurders willen de Participatie – app gaan gebruiken als een continu meetinstrument.

Op dit moment werken wij aan de doorontwikkeling van de app en voeren we verschillende gesprekken met organisatieadviseurs, ondernemingsraden en trainers. De app kan een aanvulling op uw dienstverlening zijn.

Hierboven ziet u een scherm van het werken met groepen.

Meer weten? office@edemocracy.nl

 

Recent Posts