Medezeggenschap ’n medicijn?

Home / Uncategorized / Medezeggenschap ’n medicijn?

Medezeggenschap ’n medicijn?

Waardigheid en trots?

In de zorg- en welzijnssector is participatie een belangrijk onderwerp. Op allerhande manieren wordt geprobeerd medewerkers, cliënten en familie te betrekken. Dit is van belang omdat er in deze sectoren veel veranderingen worden doorgevoerd. Om deze behapbaar te houden, is het goed als alle stakeholders betrokken zijn bij het maken van keuzes.

Medezeggenschap: ’n medicijn?

In dit boek wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. In het boek wordt aandacht besteed aan het programma ‘Waardigheid en trots’ maar ook aan de veranderende bekostiging van UMC’s. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de veranderende visie op participatie en ouderenzorg. In het boek diverse bijdragen van onder andere: Ad Mutsaers lid va de cliëntenraad van Thebe, Rob Stam bestuurder bij Thebe, staatssecretaris van Rijn roept op tot actieve deelname van cliënten, medewerkers en familie. Daarnaast komen inhoudelijke onderwerpen aan bod zoals de functiehuizen in de zorg, schetsen Philip J. Idenburg en Vivian Dekkers van BeBright een scherp beeld van de toekomst en de Inspectie van de Gezondheidszorg rekent voor eens en altijd af met de vraag: zijn wij nu zo beperkend of niet?

Inhoudelijke kennis voor sterke medezeggenschap

Het boek ‘Medezeggenschap: ’n medicijn’ (Maklu, 2016) is bedoeld voor ondernemingsraadsleden, cliëntenraadsleden, hr-managers en bestuurders die een actueel overzicht willen hebben van de ontwikkelingen in hun sector. Het boek is volgens een beproefd recept vormgegeven:

  • Externe ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector
  • Interne ontwikkelingen waarbij de focus ligt op organisatieontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en HR-vraagstukken
  • Stand van zaken rondom medezeggenschap in deze sector
  • Toekomst van medezeggenschap (waar gaat het heen)

Waarom maken wij deze boeken?

e-Democracy gelooft dat iedereen in staat een relevante bijdrage te leveren. Hierbij is het van groot belang dat kennis zich verspreid en actuele ontwikkelingen toegankelijk worden gemaakt. In dit boek doen wij dat. Het boek werd, medio 2016, feestelijk gepresenteerd. Wilt u een exemplaar winnen? Geef aan wat volgens u de belangrijkste ontwikkeling in de zorg- en welzijnssector is. Mail uw antwoord naar office@edemocracy

Recent Posts
Afbeelding met groepen op basis van een organisatiestructuur.zelfbeschikking