ABN Amro: ‘Digitale medezeggenschap is veel beter zichtbaar’

Home / Uncategorized / ABN Amro: ‘Digitale medezeggenschap is veel beter zichtbaar’

ABN Amro: ‘Digitale medezeggenschap is veel beter zichtbaar’

De medezeggenschap bij ABN Amro houdt al tien jaar digitale verkiezingen. Tot dusver leidde dit nog niet tot een significant hogere opkomst onder de medewerkers. ‘Connections’ brengt daarin een kentering ten goede. Via dit interne sociale netwerk kan communicatie met de achterban veel effectiever verlopen. ‘En communicatie,’ zegt Christa van der Sman van ABN Amro, ‘is key.’

Door Paul Peijnenburg

De bank digitaliseerde zijn medezeggenschapsverkiezingen uit pure noodzaak. Wereldwijd werken mensen op verschillende plekken en om die te bereiken met oudtestamentische papieren stembiljetten werd ondoenlijk.

‘Eigenlijk,’ zegt projectleider secretariaat medezeggenschap Christa van der Sman, ‘is digitalisering van de medezeggenschapsverkiezingen een no-brainer in een organisatie als de onze. Het sluit gewoon aan bij de behoefte van onze collega’s en de bank.

Mensen stemmen bij ons via Wie kies jij? Zij bieden een beveiligd platform waarop mensen via hun werkcomputer met een persoonlijke stemcode kunnen inloggen. Iedereen bij de bank werkt digitaal. We hoefden niemand te leren omgaan met digitaal stemmen.’

Communicatie is in alle stadia van het proces belangrijk

‘Wel is communicatie in alle stadia van het proces belangrijk. Sinds vorig jaar helpt ons Connections daarbij. Via dit platform kunnen we contact leggen met elkaar, nieuws delen en bijvoorbeeld bloggen. Niet alleen als individuen, ook als afdelingen en dus ook als medezeggenschap.

Op Connections kunnen collega’s ook ideeën aandragen en daar meteen een reactie op krijgen. Dit netwerk hebben wij als medezeggenschap al intensief ingezet. Dit betekent dat mensen ons steeds beter zien en vinden. Bovendien stimuleert dit de dialoog.’

‘De medezeggenschap leeft nu meer’

‘De digitalisering zoals via Connections droeg er zonder meer toe bij dat de medezeggenschap nu meer leeft. De medezeggenschap is veel beter zichtbaar én bereikbaar. Het is in elk geval een effectief communicatiekanaal. Maar we gebruiken meer middelen om te laten zien wat we doen, waar we het verschil maken’ zegt Van der Sman.

‘We zijn zichtbaar bij reorganisaties, delen nieuws op ons intranet, vragen de mening van collega’s via kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes. De terugkoppeling loopt via Connections.

Openheid en zichtbaarheid worden steeds belangrijker, ook bij verkiezingen. Want als je mensen niet bereikt kun je ze ook niet uitleggen waarom kiezen zo belangrijk is. Dan stokt de medezeggenschap, ook al heb je nog zo’n mooie digitale verkiezingstool.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd in OR magazine.

Bronvermelding: www.ornet.nl 

Recent Posts
Afbeelding met groepen op basis van een organisatiestructuur.